Micha³ Strzelcztyk
Fotografia | Grafika | Strony internetowe
tel. 607 956 475; e-mail: mi_strz@wp.pl